دانلود آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان 16 استان سال 94-95 بهمراه 4آزمون آزمایشی ورودی تیزهوشان(نهم به دهم)

دانلود 23 دفترچه  شامل آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی 16 استان کشور و دفترچه آزمون استعداد های درخشان سال 95 بهمراه 6 آزمون آزمایشی مدارس استعداد درخشان بهمراه پاسخنامه

ریال80,000

دانلود کلیه دفترچه های آزمون ورودی تیزهوشان-نمونه دولتی و مدارس خاص(ششم به هفتم)

دانلود 45 دفترچه آزمون های ورودی مدارس استعداد درخشان- نمونه دولتی و خاص بهمراه پاسخنامه

ریال50,000