فیس بوک     اینستاگرام    تلگرام

کالایی در سبد نیست

logo soalyar

دانلود کلیه سوالات امتحانات نهایی رشته انسانی

دانلود کلیه سوالات نهایی تمام دروس رشته انسانی از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال55,000

دانلود کلیه سوالات نهایی شیمی سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک و تجربی

دانلود کلیه سوالات نهایی شیمی 3 از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000

دانلود کلیه سوالات نهایی هندسه 2 سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک

دانلود کلیه سوالات نهایی هندسه 2 رشته ریاضی و فیزیک از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000

دانلود کلیه سوالات نهایی دین و زندگی سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک و تجربی

دانلود کلیه سوالات نهایی دین و زندگی3 از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000

دانلود کلیه سوالات نهایی زیست شناسی 2 سوم دبیرستان رشته تجربی

دانلود کلیه سوالات نهایی زیست شناسی 2 رشته تجربی  از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000

دانلود کلیه سوالات نهایی ریاضی3 سوم دبیرستان رشته تجربی

دانلود کلیه سوالات نهایی ریاضی 3 رشته تجربی از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000

دانلود کلیه سوالات نهایی فیزیک سوم دبیرستان رشته تجربی

دانلود کلیه سوالات نهایی فیزیک 3  رشته تجربی از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000

دانلود کلیه سوالات نهایی عربی سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک و تجربی

دانلود کلیه سوالات نهایی عربی 3 از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000

دانلود کلیه سوالات نهایی زمین شناسی سوم دبیرستان رشته تجربی

دانلود کلیه سوالات نهایی زمین شناسی رشته تجربی از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000

دانلود کلیه سوالات نهایی جبر و احتمال سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک

دانلود کلیه سوالات نهایی جبر و احتمال رشته ریاضی و فیزیک از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000

دانلود کلیه سوالات نهایی فیزیک سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک

دانلود کلیه سوالات نهایی فیزیک 3 ریاضی و فیزیک از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000

دانلود کلیه سوالات نهایی ادبیات سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک و تجربی

دانلود کلیه سوالات نهایی ادبیات 3 از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000

دانلود کلیه سوالات نهایی زبان سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک و تجربی

دانلود کلیه سوالات نهایی زبان انگلیسی 3 از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000

دانلود کلیه سوالات نهایی حسابان سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک

دانلود کلیه سوالات نهایی حسابان رشته ریاضی و فیزیک از سال 94-84

*دی-خرداد-شهریور*

ریال10,000