?زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی:?

? نظام آموزشی ما باید در هم تنیده و به هم پیوسته باشد. در بسیاری کشورها اینگونه است و تعلیم و تربیت یک وزارت واحد دارد. با تلفیق و به هم پیوستن وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش با قید شرایطی موافقم.

? دانشگاه و مدرسه باید در امتداد هم باشند و طوری نباشد که دانشگاه را جدای از سیستم آموزش و پرورش بدانیم. فعلا که این دو از هم گسسته اند، اما چطور می‌توانند به همدیگر کمک کنند؟ ما نیاز داریم در رده های مختلف و همینطور رشته های مختلف بچه ها را در آموزش و پرورش تربیت کنیم تا ورودی متناسب با نقشه جامع علمی کشور تامین شود.آموزش و پرورش از این طریق می‌تواند به دانشگاه کمک کند.

? در مقابل دانشگاه هم باید افرادی را تربیت کند که بتوانند وارد مدارس شوند و امر تعلیم و تربیت را بر عهده بگیرند. اینها کاملا به هم متصل اند. رسالت دیگر دانشگاه این است که باید به نوعی در مدرسه حضور داشته باشد تا دانش آموزان افق های دور دست در حوزه علم و فناوری را بشناسند.