?وزیر آموزش و پرورش:

ورود پلیس فتا به تخلفات انتخابات هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان?

? در انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان تخلفاتی صورت گرفته، اما باید توجه کرد این انتخابات دو معلم به عنوان هیئت امنای صندوق ذخیره است و ما در انتخابات بزرگتر نیز تخلفاتی را شاهدیم.

? اکنون گروهی برای پیگیری این تخلفات تشکیل شده و تخلفات را مورد به مورد پیگیری می کنند. آنها شواهدی بدست آورده اند و اگر ما را از وقوع تخلف مطمئن کنند بلافاصله فردی که با این روش انتخاب شده حذف و آرای او باطل می شود.

? حجم این تخلفات بالا نیست و در دو استان رخ داده است، در هر دو مورد با همکاری پلیس فتا این تخلفات رد یابی شده است و سامانه پیامک و آی پی که توسط آن تخلف صورت گرفته مشخص شده است.