?وزیر آموزش و پرورش: ?

? ما مخالف افزایش تعداد دروس امتحانات نهایی هستیم اما بحث ما با سازمان سنجش کشور این است که اگر نمرات امتحانات نهایی مستقیم در آزمون ورودی دخالت بالا داشته باشد قابل بررسی بوده و در حال بررسی آن هستیم.