آزمون سمپاد پایه هفتم امسال هم برگزار می‌شود?


? همانگونه که مهندس ضرغامی عضو شورا هم به درستی اعلام کردند؛ در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد که امسال همانند سال های گذشته، آزمون استعدادهای درخشان (سمپاد) برای دوره متوسطه اول نیز برگزار شود و اصلاحات پیشنهادی شورای عالی آموزش و پرورش که ناظر بر آزمونهای سالهای بعد و وضعیت سمپاد خواهد بود، برای بررسی و تصویب به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی بیاید./ایسنا